Följ med på vandring i Norra Djurgårdsstaden den 22 maj och 5 juni

Staden anordnar två vandringar med tema ”Lär känna din nya stadsdel” och ”Grönstruktur” för boende i Norra Djurgårdsstaden.

Lär känna din nya stadsdel

Är du nyinflyttad till Norra Djurgårdsstaden och vill veta mer om din nya stadsdel? Under en vandring kommer ni få veta mer om planerna kring den framtida utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden, vad en hållbar stadsdel innebär samt om historia kring Gasverksområdet.

När: 22 maj klockan 18:00-20.00
Plats: Vi möts upp på Bobergsgatan 15 utanför Norra Djurgårdsstadens projektkontor

Grönstruktur

Visste du att grönstrukturen i Norra Djurgårdsstaden fyller en mängd olika funktioner förutom att den är vacker att titta på? Häng med på en vandring genom grönskan med stadens experter som kommer berätta om, hur vi rustar upp stadsdelen för klimatförändringar, varför parker finns på en viss plats, varför det är viktigt att prioritera grönska i staden samt vad ekosystemtjänster är.

När: 5 juni klockan 18:00-20:00
Plats: Vi möts upp på Bobergsgatan 15 utanför Norra Djurgårdsstadens projektkontor

Anmäl dig genom att skicka e-post till: norradjurgardsstaden@stockholm.se

Observera att föranmälan krävs. Det finns plats för max 25 personer för respektive vandring. Anmäl dig senast en vecka innan datum för vandring.

Är intresset väldigt stort kommer vi att arrangera fler tillfällen framöver.

 Välkomna!

Uppdaterad