Tunnel i Hjorthagsberget

Flygbild över Ropsten
Flygbild över Ropsten. Den planerade tunnelmynningen syns mitt i bilden. Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad.

Till vintern 2021–2022 planerar vi att spränga en tunnel in i Hjorthagsberget, från tunnelmynningen vid Ropstens tunnelbanestation och in mot delar av Dianavägen och Rådjursstigen. Tunneln ska användas av Stockholm Exergi, och ersätter en tunnel som inte kommer att kunna användas när vi utvecklar nya kvarter vid gamla Gasverket.

På den här sidan publicerar vi information om arbetena. Sidan uppdateras när arbetsstarten närmar sig.

Tidplan

Tidplanen har flyttats fram och sprängningsarbetena planeras att påbörjas tidigast i januari 2022. De beräknas pågå i 3–4 månader.

Därefter färdigställs tunneln. De arbetena bullrar inte i samma utsträckning som sprängningarna och beräknas vara klara under våren 2023.

Under hösten 2021 har förberedande arbeten genomförts, bland annat har vi byggt ett tunnel­påslag och rasskydd för vissa träd som ska bevaras.

Buller

Bergarbetena kommer att bullra, både när vi borrar i berget och när vi spränger. Borrningarna kan utföras på vardagar klockan 07–19, och sprängningar får utföras klockan 07–22. Ljudet från bergarbetena kommer att märkas mest i husen närmast tunneln.

Det bullrar som mest precis vid tunnelfronten, och den flyttar sig framåt allteftersom arbetet fortskrider. Det kommer därför att bullra olika mycket i olika perioder.Svartvit flygbild med grafferade fält i färger.

Illustrationen visar beräknad ekvivalent stomljudsnivå inomhus i Hjorthagen under hela byggprocessen. I och med att arbetena flyttar på sig kommer det inte att bullra lika mycket hela tiden. Blårandigt område visar en beräknad bullernivå över 50 dBA (decibel-A). Rosarandigt område visar en beräknad bullernivå mellan 40 och 50 dBA. Grönrandigt område visar en beräknad bullernivå mellan 35 och 40 dBA. Som en jämförelse motsvarar 35 dBA vindprassel i ett träd och 60 dBA ett normalt samtal.

Om du behöver sova på dagarna eller av andra anledningar störs mycket av bullret kan du kontakta projektet för att diskutera olika lösningar.

Alla som har en mobiltelefon kan få ett sms inför varje sprängning. Den tjänsten är gratis, och du kommer att få information om hur du registrerar dig när arbetsstarten närmar sig.

Besiktning av byggnader

Det är ovanligt att sprängningsarbeten skapar sättningar eller sprickor i byggnader, men för att kontrollera att inga förändringar uppstår kommer alla byggnader i närområdet att besiktigas innan sprängningsarbetena börjar. Det kommer även att utföras vibrationsmätning på byggnaderna i området, för att mäta hur kraftiga vibrationer de utsätts för. När tunneln är klar besiktigar vi husen igen, för att undersöka om några förändringar har uppstått.

Digitalt informationsmöte

Den 9 juni 2021 hölls ett digitalt informationsmöte om sprängningarna. Om du vill ta del av presentationsmaterialet från mötet kan du skicka ett mejl till norradjurgardsstaden@stockholm.se

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om sprängningar, buller och vibrationer. 

Kontakt

För frågor om tunnelarbetena, kontakta projektet via e-post eller telefon nedan. 

När arbetsstarten närmar sig kommer vi att börja att skicka ut ett informationsmejl om arbetena. För att prenumerera på det mejlet, skicka ett meddelande till funktion.EXPL.TunnelHjorthagen@stockholm.se och skriv "anmälan informationsmejl" i ämnesraden.

Norra Djurgårdsstaden

För frågor om arbetena i Hjorthagsberget

Ricardo Weibel

Projektledare, Exploateringskontoret

Uppdaterad