Tunnel i Hjorthagsberget

Flygbild över Ropsten
Flygbild över Ropsten. Den planerade tunnelmynningen syns mitt i bilden. Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad.

Under 2022 och fram till våren 2023 spränger vi en tunnel in i Hjorthagsberget, från tunnelmynningen vid Ropstens tunnelbanestation och in mot delar av Dianavägen och Rådjursstigen. Tunneln ska användas av Stockholm Exergi, och ersätter en tunnel som inte kommer att kunna användas när vi utvecklar nya kvarter vid gamla Gasverket.

På den här sidan publicerar vi information om arbetena. 

Tidplan

Arbetet påbörjades i slutet av mars 2022.

Först görs en förskärning i berget för att förbereda för att borriggen ska komma åt att jobba. Förskärningen tar cirka två månader och innebär att vi även gör sprängningar ovan jord. 

Därefter börjar vi arbetet med framdriften av själva tunneln med sprängningar under jord. Detta tar mellan sex och åtta månader med cirka 3-4 sprängningar/vecka. Sprängningen under jord påbörjades i juli 2022. Sprängningarna annonseras ut 30 minuter innan via sms till personer som bor inom en radie av 300 meter.

Efter det färdigställs tunneln. De arbetena bullrar inte i samma utsträckning som sprängningarna.

Innan förskärningen och tunnelsprängningen har förberedande arbeten genomförts, bland annat har vi byggt ett tunnel­påslag och rasskydd för vissa träd som ska bevaras.

Buller

Bergarbetena kommer att bullra, både när vi borrar i berget och när vi spränger. Borrningarna kan utföras på vardagar klockan 07–19, och sprängningar får utföras klockan 07–22. Ljudet från bergarbetena kommer att märkas mest i husen närmast tunneln.

Det bullrar som mest precis vid tunnelfronten, och den flyttar sig framåt allteftersom arbetet fortskrider. Det kommer därför att bullra olika mycket i olika perioder.Svartvit flygbild med grafferade fält i färger.

Illustrationen visar beräknad ekvivalent stomljudsnivå inomhus i Hjorthagen under hela byggprocessen. I och med att arbetena flyttar på sig kommer det inte att bullra lika mycket hela tiden. Blårandigt område visar en beräknad bullernivå över 50 dBA (decibel-A). Rosarandigt område visar en beräknad bullernivå mellan 40 och 50 dBA. Grönrandigt område visar en beräknad bullernivå mellan 35 och 40 dBA. Som en jämförelse motsvarar 35 dBA vindprassel i ett träd och 60 dBA ett normalt samtal.

Om du behöver sova på dagarna eller av andra anledningar störs mycket av bullret kan du kontakta projektet för att diskutera olika lösningar.

Förvarning vid sprängning

Du kan få ett sms, mejl eller telefonsamtal inför varje sprängning. Den tjänsten är gratis, och du anmäler dig på länken här nedanför. Observera att du behöver bo inom 300 meters radie från sprängningarna för att kunna ta del av sms-tjänsten. 

Anmälan till avisering vid sprängning

Besiktning av byggnader

Det är ovanligt att sprängningsarbeten skapar sättningar eller sprickor i byggnader, men för att kontrollera att inga förändringar uppstår kommer alla byggnader i närområdet att besiktigas innan sprängningsarbetena börjar.

Det kommer även att utföras vibrationsmätning på byggnaderna i området, för att mäta hur kraftiga vibrationer de utsätts för.

När tunneln är klar besiktigar vi husen igen, för att undersöka om några förändringar har uppstått.

Placera ömtåliga föremål säkert

Det är ovanligt att vibrationer från bergarbeten gör så att tavlor eller prydnadssaker ramlar ner från väggar och hyllor. Om det ändå skulle uppstå en skada som du misstänker beror på våra arbeten kan du anmäla det till oss, så görs en skadeutredning av ett oberoende besiktningsföretag för att se om det finns ett samband.

Se gärna till att saker som du är särskilt rädd om sitter fast eller står säkert, så att de inte riskerar att ramla ner av eventuella vibrationer.

Digitalt informationsmöte

Den 9 juni 2021 hölls ett digitalt informationsmöte om sprängningarna. Om du vill ta del av presentationsmaterialet från mötet kan du skicka ett mejl till norradjurgardsstaden@stockholm.se

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om sprängningar, buller och vibrationer. 

Kontakt

För frågor om tunnelarbetena, kontakta projektet via e-post eller telefon nedan. 

För att prenumerera på informationsmejl om tunnelarbetena, skicka ett meddelande till  funktion.EXPL.TunnelHjorthagen@stockholm.se och skriv "anmälan informationsmejl" i ämnesraden.

Norra Djurgårdsstaden

För frågor om arbetena i Hjorthagsberget

Uppdaterad