Arbetsmiljö och säkerhet

Skyddsrond i Hagastaden. Foto: Exploateringskontoret

Hur får man ett trettiotal byggherrar, ännu fler byggentreprenörer, över 800 inflyttade och tusentals människor som passerar genom området att fungera ihop? Kommunikation, gemensamma system och samarbete är nycklarna. Möt Paul Lacker Svatos, arbetsmiljösamordnare i Hagastaden.

Berätta om arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet i Hagastaden!

Vi har en tydlig struktur och vi jobbar nära entreprenörerna och byggherrarna i alla delar av projektet. En viktig del är våra återkommande möten och skyddsronder, där representanter från både byggherrarna och byggentreprenörerna deltar. Samtidigt är våra egna byggledare ute och följer upp kritiska arbetsmiljömoment på plats. Det kan handla om koordinering inför höga lyft eller transportlogistik.


Människor, kranar och andra maskiner ska samsas. Foto: Exploateringskontoret.

Vad gör man på en skyddsrond och varför är det en viktig del i säkerhetsarbetet?

Vi promenerar runt i området och tittar speciellt på gemensamma ytor som transportvägar, gränsytor mellan entreprenader, grindar och andra avstängningar. Det vi letar efter är potentiella risker både för tredje man och de som arbetar på plats. Ljus, ljud eller hinder är sådant som vi också har ögonen på. Ronden blir en gemensam angelägenhet där vi hjälps åt att skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö. Entreprenaderna avlöser varandra och det kommer nya personer in med sina projekt. Därför blir arbetsmiljöarbetet aldrig färdig utan är en del av allas arbetsvardag.


Gemensam genomgång efter skyddsronden. Foto: Exploateringskontoret.

Det finns ett gemensamt logistikcenter och en gemensam källsorteringsanläggning, hur fungerar det?

Dagligen kommer en mängd leveranser av byggmaterial till Hagastaden. Dessa tunga transporter skulle snabbt blockera vägarna och orsaka många följdproblem i området, utan samordning. Därför har vi ett gemensamt system där transporterna anmäler sig till vår logistiksamordnare, väntar på sin tur att få köra fram och får guidning till rätt ställe för att lasta av. Det gäller även flyttbilar som kommer med de nyinflyttades bohag. Källsorteringen av överblivet byggmaterial sker på gemensam plats och körs iväg. Det sparar både tid och resurser för alla.

Är Hagastaden en säker arbetsplats?

Ja, det skulle jag säga. Våra entreprenörer är duktiga och vill samarbeta. Från projektorganisationen för Stockholm stad erbjuder vi gemensamma forum, vi ställer krav och följer upp och vi finns förstås här som hjälp och stöd i arbetsmiljöfrågor. Men vi är alla människor och människor kan göra fel, därför är det så viktigt att vi skapar en säkerhetskultur med trygghet och tillit som bas.

Uppdaterad