Filmer om Hagastaden

Här har vi sammanställt en sida med filmer som tagits fram i projektet.

Hagaplan

Film om torget Hagaplan, cirka 7 minuter.

Åkning i planerings- och projekteringsverktyget, en tredimensionell "karta". 2 minuter.

Här visar vi visionsbilder i granskningsskedet. I granskningsskedet visar staden hur man tagit om hand de synpunkter som inkom efter samrådet. Granskning pågår 20 oktober till 22 november.

Hur kommer Norra Stationsparken att se ut och vad kommer den att innehålla? Här presenterar vi planerna. Illustrationer AJ Landskap. Juli 2021.

Hagastaden filmad från helikopter, av fotograf Lennart Johansson, Stockholms stad. Maj 2021.

Följ med vår guide Anna-Karin på en rundvandring i Hagastaden. Inspelad i april 2021.

Film om överdäckningen

Hagastaden knyter ihop Stockholm med Solna genom att däcka över väg- och järnvägstunnlar. Överdäckningen är tekniskt komplex och skapar mark att bygga på. Men vad innebär arbetet och hur är konstruktionen gjord? Vi har tagit fram en film där projektmedarbetare Linda Malmbo beskriver närmare.

Film, 3 minuter svensk text (extern länk, Youtube)

Film, 3 minuter in English (extern länk, Youtube)

Videopresentationer av ny detaljplan för östra Hagastaden

Samrådsperioden är avslutad. En bearbetad plan kommer för granskning.

Presentation av planförslaget som helhet 

Magnus Bäckström, planarkitekt,9 minuter. Visionsbilder: White Arkitekter/Stockholms stad. 
Presentation av planförslaget som helhet (Extern länk, Youtube)

Presentation av planförslaget - Trafik

Gunilla Brogren, trafikstrateg Stockholms stad, 5 minuter.Visionsbilder: White Arkitekter/Stockholms stad.

Presentation av planförslaget - Trafik (Extern länk, Youtube)

Presentation av planförslaget - Allmänna platser

Kommunikationsansvarig Anna Näslund berättar. 4 minuter. Visionsbilder: White Arkitekter/Stockholms stad. 
Presentation av planförslaget - Allmänna platser (Extern länk, Youtube)

Film om Norra Stationsparken

 

Uppdaterad