dcsimg

Filmer om Hagastaden

Inflygning över...

Inflygning över Hagastaden, februari 2019. Filmklippet har tagits fram av Stockholms stad, stadsbyggnadskontoret.

 

Videopresentationer ny detaljplan östra Hagastaden

Presentation av planförslaget som helhet, Magnus Bäckström, planarkitekt, 9 minuter.
Visionbilder: White Arkitekter/Stockholms stad.

Presentation av planförslaget TRAFIK (gång,cykel, kollektivtrafik och bil). Gunilla Brogren, trafikstrateg Stockholms stad, 5 minuter.
Visionsbilder: White Arkitekter/Stockholms stad.

Presentation av planförslaget om ALLMÄNNA PLATSER. Kommunkationsansvarig Anna Näslund berättar. 4 minuter.
Visionsbilder: White Arkitekter/Stockholms stad.

Uppdaterad