Filmer om Hagastaden

Inflygning över...

Inflygning över Hagastaden, maj 2020. Filmklippet har tagits fram av Stockholms stad, fotograf Lennart Johansson.

Film - guidad rundvandring, ca 4 minuter

Film om överdäckningen Hagastaden

Hagastaden knyter ihop Stockholm med Solna genom att däcka över väg- och järnvägstunnlar. Överdäckningen är tekniskt komplex och skapar mark att bygga på. Men vad innebär arbetet och hur är konstruktionen gjord? Vi har tagit fram en film där projektmedarbetare Linda Malmbo beskriver närmare.

Film, 3 min, textad på svenska.

Film, 3 min, English subtitles.

 

Videopresentationer av ny detaljplan för östra Hagastaden

Samrådsperioden är avslutad. En bearbetad plan kommer ut för granskning.

Presentation av planförslaget som helhet  
Magnus Bäckström, planarkitekt, 9 minuter.  Visionsbilder: White Arkitekter/Stockholms stad.

Presentation av planförslaget - Trafik 
(gång,cykel, kollektivtrafik och bil). Gunilla Brogren, trafikstrateg Stockholms stad, 5 minuter.
Visionsbilder: White Arkitekter/Stockholms stad.

Presentation av planförslaget - Allmänna platser
Kommunikationsansvarig Anna Näslund berättar. 4 minuter.
Visionsbilder: White Arkitekter/Stockholms stad.

Uppdaterad