Filmer om Hagastaden

Bildspel östra Hagastaden, Norrtull, granskning
Här visar vi visionsbilder i granskningsskedet. I granskningsskedet visar staden hur man tagit om hand de synpunkter som inkom efter samrådet. Granskning pågår 20 oktober till 22 november

Presentation av planeringen för Norra Stationsparken, cirka 7 min
Hur kommer Norra Stationsparken att se ut och vad kommer den att innehålla? Här presenterar vi planerna. Illustrationer AJ Landskap. Juli 2021

Inflygning över Hagastaden, cirka 2 minuter
Hagastaden filmad från helikopter, av fotograf Lennart Johansson, Stockholms stad. Maj 2021.

Film - guidad rundvandring, cirka 4 minuter
Följ med vår guide Anna-Karin på en rundvandring i Hagastaden. Inspelad i april 2021.

Film om överdäckningen Hagastaden

Hagastaden knyter ihop Stockholm med Solna genom att däcka över väg- och järnvägstunnlar. Överdäckningen är tekniskt komplex och skapar mark att bygga på. Men vad innebär arbetet och hur är konstruktionen gjord? Vi har tagit fram en film där projektmedarbetare Linda Malmbo beskriver närmare.

Film, 3 min, textad på svenska.

Film, 3 min, in English.

 

Videopresentationer av ny detaljplan för östra Hagastaden

Samrådsperioden är avslutad. En bearbetad plan kommer ut för granskning.

Presentation av planförslaget som helhet  
Magnus Bäckström, planarkitekt, 9 minuter.  Visionsbilder: White Arkitekter/Stockholms stad.

Presentation av planförslaget - Trafik 
(gång,cykel, kollektivtrafik och bil). Gunilla Brogren, trafikstrateg Stockholms stad, 5 minuter.
Visionsbilder: White Arkitekter/Stockholms stad.

Presentation av planförslaget - Allmänna platser
Kommunikationsansvarig Anna Näslund berättar. 4 minuter.
Visionsbilder: White Arkitekter/Stockholms stad.

Uppdaterad