Om projektet

Innovation och utveckling

Hagastaden med sin täta stadsstruktur ger tillgång till goda kommunikationer och närhet till hela Stockholms utbud. Området kommer på ett naturligt sätt att utvidga innerstaden och samtidigt knyta samman Stockholm med Solna. Namnet "Hagastaden" har koppling till det historiska ortsnamnet för området, "Haga" och många av fastigheternas namn här, innehåller ordet Haga. Det är även namnet på en stadsdel i Solna. Ordet "staden" illustrerar hur Stockholms stad och Solna stad nu växer samman.

Hagastaden är en viktig del av stadens förverkligande av vision 2040, med bärande idéer om en innovativ och växande region som är mångsidig och upplevelserik. Fram till år 2030 ska det tidigare Norra Stationsområdet bebyggas och utvecklas till en helt ny del av staden, med en kombination av boende, parkområden och ett kunskapsintensivt näringsliv. Bakom utvecklingen av Hagastaden står Stockholms stad, Solna stad, Nya Karolinska Solna, Karolinska Institutet, Akademiska Hus, Locum, Trafikverket, Stockholm Science City Foundation och ett antal privata byggherrar.

Världsledande forskning inom life science

Hagastaden växer fram i både Stockholm och Solna och integreras med Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset Solna, som öppnade 2016. Hagastaden ska bli ett av världens främsta områden för life science, ett samlingsbegrepp för vetenskaper som syftar till att förbättra liv och hälsa. Högskolor, forskning och näringsliv ska arbeta i nära samverkan och bilda en unik grund för forskning, utveckling och högspecialiserad vård.

Grönskande parker

I Hagastaden löper Norra Stationsparken - en genomgående park som omsluts av den nya stenstaden. Parken ramas in av trädrader som ger en serie av öppna terrasser med möjlighet till serveringar, lek och andra aktiviteter. Norra Stationsparken etableras i etapper och är en av Stockholms största parksatsningar som kommer att förbinda Hagastaden med Hagaparkens unika kulturmiljö.

Märkesbyggnader

Stockholms silhuett berikas med två byggnader i kvarteren Helix och Innovationen vid Torsplan. De fungerar som en portal mellan gammal och ny bebyggelse och kan ses som märkesbyggnader för Hagastaden. Vid Norrtull får tullhusparet från 1700-talet en ny betydelse som symboliska entréportar till det nya området.

Överdäckning av E4/E20 och Värtabanan

En förutsättning för att kunna uppföra Hagastaden är att delar av E4/E20 och Värtabanan byggs in i tunnlar. Stockholms stad genomför i samarbete med Trafikverket byggnationen och överdäckningen av en 800 meter lång sträcka av E4/E20 och Värtabanan.

Vi bygger Hagastaden

Stockholms stad ansvarar för planering och genomförande av projekt Hagastaden inom Stockholms kommungräns. Det innebär bland annat anläggning av gator och allmän platsmark samt markförsäljning till privata byggherrar. Nedan ser du vilka aktörer, förutom Stockholms stad, som medverkar till Hagastadens framväxt.

Uppdaterad