Hagastadens gatunamn

Gatorna i Hagastaden är namngivna efter framstående kvinnliga pionjärer inom forskning och praktik i framförallt medicin, kemi, fysik, matematik och pedagogik. Många var banbrytande inom sina områden och förtjänar att uppmärksammas än idag.

Kvinnor som fått sina namn på gatorna

Uppdaterad