Konsten i Hagastaden

I det offentliga rummet har konst en självklar plats, och genom den så kallade enprocentsregeln säkerställer staden att medel öronmärks för att finansiera konst i till exempel parker och på torg.

Enprocentsregeln, Stockholm konst

I Hagastaden kommer vi hitta konst och konstnärliga gestaltningar på flera platser, men det är olika huvudmän som ansvarar för den. Konst tar plats i tunnelbanan, på sjukhusen och i parker, men också på gårdsmark och i husen. Områdets inriktning mot Life science avspeglar sig inte sällan i det konstnärliga uttrycket, men också andra aspekter av historien eller Hagastadens förutsättningar inspirerar konstnärerna.

Här beskriver vi de konstprojekt som Stockholms stad ansvarar för eller är delaktiga i. Du hittar också länkar till andra organisationers offentliga konst.

Vattentrappan Hagaplan
Den 36 meter långa vattentrappan på Hagaplan är inte ett konstverk i formell mening men är ändå en konstfullt formgiven teknisk installation som är något utöver bara dess funktion. De stora faten i brons illustrerar vår planets historia.

Läs om två konstverk som är på gång att färdigställas:
Inflyttarna, kulturförvaltningen Region Stockholms webbplats

Och eller inte, Stockholm konsts webbplats

Enprocentsregeln

Enprocentsregeln innebär att en procent av budgeten vid ny-, om- och tillbyggnationer av fastigheter, infrastruktur och offentliga miljöer ska investeras i konstnärlig gestaltning.

Enprocentsregeln, Stockholm konsts webbplats

Uppdaterad