Konsten

Illustration: Stockholm konst

Den övergripande visionen för den offentliga konsten i Hagastaden är att utifrån livsvetenskaperna - life science - och Livets byggstenar som övergripande tema skapa ett mångfasetterat konstnärligt arbete på många nivåer.

Målsättningen är att skapa en helhetsmiljö där konst, landskapsarkitektur och arkitektur samverkar och stärker varandra. Konsten ska utgöra en identitetsskapande del i den övergripande gestaltningen, fördjupa betydelsen av platsen och generera mervärden. I samspelet mellan konst, landskap och arkitektur möts funktion och vision.

Konsten kommer att finnas över hela Hagastaden med en koncentration på de platser där flest människor rör sig och därmed har möjlighet att uppleva konsten, såsom torg och parker. Flera av byggherrarna kommer även att satsa på konstnärliga gestaltningar i sina fastigheter.

Stockholm konst leder uppdraget att ta fram konsten i Hagstaden.
Stockholm konst

Uppdaterad