Ett centrum för life science

Illustration: CF Moeller

I och omkring Hagastaden finns en stor koncentration av forskning och företagande inom life science, ett samlingsbegrepp för vetenskaper som syftar till att förbättra liv och hälsa.

Här bedrivs världsledande utbildning och forskning vid Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet och Karolinska universitetssjukhuset.

Inom fem kilometer från området finns också hälften av regionens life scienceföretag. Ambitionen är att Hagastaden ska bli ett av världens främsta områden för life science.

Du kan läsa mer på Stockholm Science City.

Uppdaterad