Norra Stationsparken

Visionsbild Norra Stationsparken, korsande gångstrånk finns på flera ställen i parken. Källa AJ Landskap.

Norra Stationsparken är en av Stockholms stads större parksatsningar. Parken byggs i etapper och är färdigbyggd 2029.

Film

Artiklar

Visionsbilder

Visionsbild Norra Stationsparken, mellersta delen. Källa AJ Landskap/Stockholms stad
Visionsbild Norra Stationsparken, mellersta delen. Källa AJ Landskap/Stockholms stad
Visionsbild Norra Stationsparken, korsande gångstrånk finns på flera ställen i parken. Källa AJ Landskap.

Uppdaterad