Norra Stationsparken

Visionsbild Norra Stationsparken, korsande gångstrånk finns på flera ställen i parken. Källa AJ Landskap.

Norra Stationsparken är en av Stockholms stads större parksatsningar. Parken byggs i etapper och är färdigbyggd 2029.

Film

Artiklar

Visionsbilder

Visionsbild Norra Stationsparken, mellersta delen. Källa AJ Landskap/Stockholms stad
Visionsbild Norra Stationsparken, mellersta delen. Källa AJ Landskap/Stockholms stad
Visionsbild Norra Stationsparken, korsande gångstrånk finns på flera ställen i parken. Källa AJ Landskap.
Visionsbild Norra Stationsparken, västra delen, vy mot öster. Källa AJ Landskap/Stockholms stad
Visionsbild Norra Stationsparken, västra delen, vy mot öster. Källa AJ Landskap/Stockholms stad
Visionsbild Norra Stationsparken, smalaste stråket mitt i parken,, källa AJ Landskap/Stockholms stad
Visionsbild Norra Stationsparken, smalaste stråket mitt i parken, källa AJ Landskap/Stockholms stad

Uppdaterad