dcsimg

Stockholm Parkering informerar om arbeten för P-hus Hagastaden under 2019

Stockholms Parkering illustration P-hus Hagastaden

Hagastaden är och kommer att vara en byggarbetsplats i flera år framöver. Det går tyvärr inte att helt undvika störningar vid nyproduktion i område med boende, men för att ni boende ska få en bättre bild av vad som pågår i projektet P-hus Hagastaden vill Stockholm Parkering informera om de arbeten som pågår och planeras starta upp inom 2019 och som kan uppfattas som störande med hänseende till ljud.

Sprängningar i den västra delen kommer att fortsätta till slutet av mars för att därefter göra ett uppehåll och påbörja på nytt i den östra delen i november och då pågå i ca 9 veckor.

Vid sprängningsarbeten och en tid därefter kommer stora block som sprängts loss att behöva knackas sönder för att kunna transporteras bort. Arbeten med att knacka bort betongrester från äldre konstruktioner kan även komma att pågå under denna period.

P-hus Hagastaden grundläggs till viss del på pålar. De pålar som har valts är av typen borrade stålpålar som har en betydligt lägre bullernivå än slagna pålar. För den västra delen kommer arbetena att pågå till slutet av februari.

Arbeten med att slå spont i området där Gävlegatan slutar kommer att påbörjas inom de närmsta veckorna.

Schaktningsarbeten kommer att fortgå under våren och packning av mark kommer att utföras till och från under hela projekttiden.

Observera att ibland dyker det upp nya förutsättningar som gör att tider enligt ovan inte kan hållas.

Uppdaterad