Suset från soporna

En lätt susning. Om du står precis bredvid en papperskorg eller sopnedkast. Det är allt du kommer att höra när Hagastadens sopor töms. Nu pågår bygget av den permanenta sopsugsterminalen som ligger under Solnabron.

Än så länge kan vi kika ner på platsen som blir hjärtat i Hagastadens renhållningsarbete och se utrymmet där sex stora containrar kommer att ta emot områdets avfall. Med en lufthastighet på 70 km i timmen ska områdets sopor sugas hit via rör under marken. Rören är 40 cm i diameter. Anläggningen kan ta hand om 50 ton avfall i veckan och är dimensionerad för sopor från hela Hagastaden, från västra Hagastaden, som börjar vid Karlbergsgatan och längs hela Norra Stationsgatan fram till Wenner-Gren Center i östra Hagastaden. Nu byggs skalet till terminalen, i sommar kommer installationerna av sopsugen att göras och anläggningen planeras att tas i drift till i mitten av 2022. Idag hanterar en temporär sopsugsterminal avfallet från de hus som är hunnit byggas och anslutna sig till systemet. Även papperskorgar i Norra stationsparken och på Torsplan är anslutna till sopsugen.

Djungel av ställningar
En skog av ställningar står utplacerade över hela utrymmet där sopsugsterminalen byggs. Ställningarna håller uppe gjutformarna för den så kallade brobanan som blir sopsugsterminalens tak. Gjutningen av taket sker i etapper under senvåren och tjockleken blir drygt en meter. Ovanpå brobanan kommer dels delar av det nya torget Hagaplan och gatan Hagaesplanaden att ligga. Ytan där sopsugsterminalen byggs är cirka 67 meter lång, 7 meter hög som högst och cirka 20 meter bred.

Hur går det till?
Hagastadens sopsugsanläggning tar hand om matavfall, brännbart och tidningar från kvarteren. När ett sopinkast är fullt, vilket en nivågivare talar om för systemet, (eller vid förprogrammerade tider) aktiveras de kraftfulla fläktar som finns i uppsamlingsstationen, det vill säga sopsugsterminalen. Ett luftflöde skapas som suger avfallet från respektive inkast till en separat container – en container för varje avfallstyp. 

 

-Allt avfall kan inte hanteras av sopsugen. Plåt, glas och pappkartonger/wellpapp och en del andra fraktioner, kommer fortfarande att behöva hämtas av sopbilar från kvarterens miljörum. Men det är en stor miljöbesparing när det gäller antalet lastbilar som behöver in i området för att hämta sopor, berättar Therese Ebbesson, projektör Hagastaden.

Gjutning av golvet i sopsugsterminalen

Uppdaterad