Vision 2025

Företrädare för Stockholms stad, Solna stad, Stockholms läns landsting, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet och näringslivet har kommit överens om att gemensamt satsa på att utveckla Hagastaden till världens främsta område för life science.

Life science omfattar flera vetenskapsområden från medicin, biologi och kemi till teknik, informatik och materialvetenskap. Verksamheterna inom life science syftar till att förbättra liv och hälsa.

År 2030 står Hagastaden klar, med tätare och högre bebyggelse än vad som tidigare har varit vanligt i Stockholms stadsbild. E4/E20 och Värtabanan har överdäckats för att ge plats åt en ny och levande stadsmiljö. Den nya delen av staden blir modern och dynamisk med plats för sammanlagt omkring 50 000 arbetsplatser och 6 000 bostäder. Hagastaden byggs för en blandning av lärosäten, företag, forskningsinstitut, sjukhus, caféer och restauranger, kultur, service och parker. En av Stockholms största parksatsningar förbinder Hagastaden med Hagaparkens unika kulturmiljö.

När Hagastaden är färdigbyggd har den blivit en självklar plats för näringsliv som vill dra nytta av närheten till den senaste forskningen och kompetensen inom life science. Näringslivet präglas av starkt kunskapsbaserade verksamheter, hög innovationskraft och av unik samverkan med utbildning och forskning.

Aktörerna verkar tillsammans genom stiftelsen Stockholm Science City som också har uppdraget att etablera och utveckla verksamhet för life science i Hagastaden.

Stockholm Science City Foundation

Uppdaterad