Markanvisningstävling Klara City View

Stockholms stad har genomfört en markanvisningstävling där byggaktörer lämnat anbud på mark för en kommersiell byggnad inom fastigheten Norrmalm 4:41, (Klara City View), i centrala Stockholm.

Nytt om tävlingen

[2021-09-20] Tävlingen avgjord
Vinnare av markanvisningstävlingen blev Humlegården Fastigheter. Intresset för tävlingen har varit stort, över 40 intresseanmälningar från både nationella och internationella aktörer inkom innan tävlingen startade. Av dessa lämnade åtta aktörer in ett anbud. Med vänliga hälsningar, Victoria Zimmermann Grönros 

[2021-05-20]
Sista dagen för att inkomma med anbud har passerats och vi arbetar nu med att sammanställa och utvärdera de anbud som inkommit. Vi vill passa på att tacka för allt intresse kring Klara City View och ber att få återkomma med ett resultat så snart det är klart. Med vänliga hälsningar, Victoria Zimmermann Grönros   

[2021-04-22]
Tre ytterligare inkomna frågor har besvarats under "Frågor och svar".
Med vänliga hälsningar. Hawi Endale Thulin

[2021-04-12]
Tre inkomna frågor har besvarats under "Frågor och svar". Med vänliga hälsningar. Hawi Endale Thulin

[2021-03-26]
En inkommen fråga har besvarats under "Frågor och svar". Med vänliga hälsningar. Hawi Endale Thulin

[2021-03-18]
OBS! Dokumentet "Inbjudan till markanvisningstävling Norrmalm 4:41" i mappen "Inbjudan med bilagor" har ersatts med en ny version där våningsangivelserna i Figur 7 och Figur 8 är förtydligade.

Markanvisningstävling

En tilldelad markanvisning medför möjlighet för den vinnande anbudsgivaren att uppföra kommersiella byggnader i det planerade markanvisningsområdet, centralt beläget i västra city ovanpå en överbyggnad av Klarastrandsleden.

Staden kommer att träffa markanvisningsavtal med det bolag som i sitt anbud lämnar det högsta priset för byggrätterna inom fastigheten, uttryckt i SEK/m² ljus BTA, och i övrigt uppfyller givna anbudsförutsättningar och kvalificeringskriterier.

Alla dokument och övrig information för att kunna deltaga i tävlingen, som pågår från 16 mars till och med 11 maj, hittar du under "Dokument för att delta".

Dokument för att delta

Under de här rubrikerna finns de dokument och handlingar som krävs för att delta i markanvisningstävlingen.

Frågor och svar

Här besvarar vi inkomna frågor (av allmän karaktär) kopplade till den här markanvisningstävlingen. Tävlingstiden har passerats. Sista dag för att skicka in frågor var 27 april 2021.

Bygg- och plantjänsten

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras. 

Bygg och plantjänsten

Mer om Klara City View

In English

Frågor

Victoria Grönros Zimmerman

Projektledare, exploateringskontoret

Uppdaterad