Flervåningshus. I bakgrunden syns Hötorgsskraporna och NK-skylten. Foto: Lennart Johansson

Norrmalm

En stadsdel i Norra innerstadens stadsdelsområde.