Flervåningshus. I bakgrunden syns Hötorgsskraporna och NK-skylten. Foto: Lennart Johansson

Norrmalm

En stadsdel i Norra innerstadens stadsdelsområde.

Områden i Norra innerstadens stadsdelsområde

Stadsdelar och stadsutvecklingsområden i Norra innerstadens stadsdelsområde.

Uppdaterad