Karta som visar Midsommarkransen, Årstaberg och Västberga. Rosa markering visar området som ingår i programmet, trafikplats Nyboda mellan stadsdelarna. Här ingår delar av Essingeleden, Södertäljevägen och Årstabergsvägen.
Rosa markering visar ungefärligt område för programarbetet.

Nyboda trafikplats kan utvecklas till stadsmiljö

Programmet syftar till att utreda möjligheten att utveckla området kring Nyboda trafikplats till en mer attraktiv och integrerad stadsmiljö. Samt stärka kopplingarna mellan de närliggande stadsdelarna Midsommarkransen, Liljeholmen och Årstaberg.

Projektfakta

Förutsättningar för ny bebyggelse utreds

Syftet med programmet är att utreda förutsättningarna för framtida planarbete vid Nyboda trafikplats. Fokus i programmet ligger på att utreda trafik- och riskfrågor i området samt forma stadsbyggnadsstrategier för gator, bebyggelse och offentliga rum. Programmet ska även utreda lämpliga lägen för verksamheter, bostäder och andra funktioner.

Ny bebyggelse inom programmet kan bidra till att skärma befintliga stadsdelar från buller och tillgängliggöra ytor som nu är för utsatta för att kunna nyttjas för park- och rekreationsändamål. En tidig uppskattning är att området kan innehålla cirka 500 bostäder och 2500 arbetsplatser.

Programarbetet lägger en grund och klargör förutsättningar för ny bebyggelse. Efter programarbetet tas förslag på nya detaljplaner fram.

Tidplan

  • Start-PM antogs i stadsbyggnadsnämnden i juni 2021.
  • Programsamråd planeras till kvartal 3, 2024.
  • Godkännande planeras till kvartal 2, 2025.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Anneli Eskilsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Hanna Ljungqvist

projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad