Markanvisningstävling Årstafältet etapp 6

Flygbild över Årstafältet med inrotade volymer.

Årstafältet är ett av stadens större stadsutvecklingsprojekt. Exploateringskontoret bjuder nu in till lämnande av anbud på mark för bostadsbebyggelse.

Aktuellt

[2021-12-17]
Vinnande anbud kom från Sveafastigheter med 21 319 kr per kvm ljus BTA. Beslutet togs av Exploateringsnämnden 2021-12-16.
/Mattias Nilsson

[2021-10-02]
Tiden för att delta i den här markanvisningstävlingen har passerats.
Med vänlig hälsning, Mattias Nilsson

[2021-09-27]
Svar till en inkommen fråga har publicerats under Frågor och svar. Med vänlig hälsning, Mattias Nilsson, projektledare

[2021-09-25]
Tiden för att skicka in frågor har passerats. Med vänlig hälsning, Mattias Nilsson, projektledare

[2021-09-15]
Svar till en inkommen fråga har publicerats under Frågor och svar.
Med vänlig hälsning, Mattias Nilsson, projektledare

Välkommen att delta!

Stockholms stad, genom dess exploateringskontor, välkomnar byggaktörer att delta i en markanvisningstävling för inlämnande av anbud på mark för bostadsbebyggelse inom del av fastigheten Årsta 1:1

Den vinnande anbudsgivaren får möjlighet att utveckla och bygga cirka 105 bostäder inom Årstafältet etapp 6. Staden kommer att träffa markanvisningsavtal med det bolag som i sitt anbud lämnar det högsta priset för byggrätten.

Anbud ska ha inkommit till staden senast 2021-10-01.

Under Dokument för att delta hittar du all information du behöver för att kunna delta i anbudstävlingen.

Frågor rörande anbudstävlingen kan ställas till projektledare Mattias Nilsson, se kontaktuppgifter längre ned, fram till och med 2021-09-24.

Frågor och svar

Här besvarar vi inkomna frågor av allmänt intresse kopplade till den här markanvisningstävlingen. 

Sista dag för att ställa/skicka in frågor var 2021-09-24

Planillustration

Kontakt

Mattias Nilsson

Projektledare, exploateringskontoret

Årstafältet

Stadsutveckling i Östberga

Uppdaterad