Jämförelseförfarande Valparaiso

Karta över området Valparaiso i Norra Djurgårdsstaden.

Valparaiso ligger mitt i stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden. Staden söker en ankarbyggaktör och byggaktörer som vill vara med och utveckla cirka 150 000 kvadratmeter för kontor, handel och bostäder.

Aktuellt

 [2021-12-06]

  • En inkommen fråga om parkering har besvarats under Frågor och svar".
  • Dokumentet "Underlag för jämförelseförfarande inlämningsdokument Valparaiso" under
    rubriken Dokument för att kunna delta/Material inför inlämning" innehöll ett fel och har ersatts med ett nytt. 

Med vänliga hälsningar David Langseth

[2021-11-22]
Fyra ytterligare inkomna frågor har besvarats under frågor och svar. Med vänliga hälsningar David

[2021-11-11] 
Dokumentet "Informationsbegäran inför byggherreanalys" har lagts till i mappen Material inför inlämning under rubriken Dokument för att kunna delta, nedan. Med vänliga hälsningar David 

2021-11-05]
Tre inkomna frågor har besvarats under Frågor och svar.
Med vänliga hälsningar David Langseth

 

Välkommen att delta!

Exploateringskontoret bjuder in intresserade byggaktörer som vill vara med och utveckla Valparaiso, att inkomma med ansökan om markanvisning i ett jämförelseförfarande.

Jämförelseförfarandet syftar till att teckna markanvisningsavtal med en ankarbyggaktör som tillsammans med Stockholms stad kan utveckla området fram till samråd varvid byggrätterna markanvisas och där ankarbyggaktören garanteras en markanvisning om cirka 50 000 kvadratmeter ljus BTA.

Stadens målsättning med området är att skapa en tät och levande stadsdel som binder samman och skapar tydliga stråk till omgivande stadsrum genom att bygga bort de barriärer som idag finns på platsen. Valparaiso ska vara en blandad stadsdel intill hamnen - med kontor, kommersiella lokaler, handel, hotell, kultur och bostäder.

Anbudsperioden pågår mellan 3 november till 11 januari. Här hittar du de de handlingar och dokument som krävs för att kunna delta. 

Inlämning av ansökan

Inlämning görs genom att fylla i dokumenten som finns på denna webbplats under rubriken Material för inlämning och skicka dem via e-post till:

exploateringskontoret.expl@stockholm.se med ärenderubrik "Jämförelseförfarande Valparaiso Dnr E2021-01358" senast den 11 januari 2022.

Frågor och svar

Det går bra att ställa frågor fram till och med den 15 december 2021. Inkomna frågor av allmänt intresse för deltagandet kommer att besvaras/publiceras på den här webbplatsen. 

Har du en fråga, se kontaktuppgifter till projektledaren nedan.

Kontakt

David Langseth

Projektledare, exploateringskontoret

Mer om Valparaiso

Uppdaterad