Markanvisningstävling – Gasklocka 3 och 4

Vinnaren i denna tävling ger den vinnande anbudsgivaren en möjlighet att uppföra ett nytt landmärke i Stockholm och bidra med en ny årsring i Norra Djurgårdsstaden.

[2021-01-11] Markanvisningstävlingen är avgjord
Vinnare i anbudstävlingen är medlemsägda bostadsutvecklaren OBOS genom sitt dotterbolag Kärnhem Bostadsproduktion AB. Beslut om markanvisningen togs i exploateringsnämnden den 17 december 2020.
Med vänliga hälsningar Maria Jäger

[2020-11-26] Beslut i nämnden
Beslut om vilken byggaktör som tilldelas markanvisningen förväntas tas vid exploateringsnämndens sammanträde 2020-12-17. Exploateringsnämndens kommande sammanträden - Insyn
Med vänliga hälsningar Maria Jäger

[2020-10-17]

Sista dagen för att delta i denna tävling har passerat. 
/Maria Jäger, projektledare

 [2020-09-30] Påminnelse
Sista dag för att ställa frågor om markanvisningstävlingen är fredagen 2 oktober. Med vänliga hälsningar Maria Jäger, projektledare  

[2020-09-29] Rättelser och nya svar på frågor i "Frågor och svar" 
Svarsjusteringar har gjorts i dessa två frågor:

  • Är det utfört någon kärnborrning av berget som visar på bergets kvalitet som vi kan ta del av?
  • Finns ett ”PM Produktionsförutsättningar” upprättat för projektet?

Ytterligare 6 inkomna frågor har besvarats, det är de 6 som ligger längst ned.
Med vänliga hälsningar Maria Jäger, projektledare 

[2020-08-20] Frågor och svar har uppdaterats
Ytterligare tre inkomna frågor har besvarats under "Frågor och svar".
Med vänliga hälsningar Maria Jäger, projektledare

[2020-08-14] Frågor och svar har uppdaterats
Ytterligare sju inkomna frågor har besvarats under "Frågor och svar". 
Med vänliga hälsningar Maria Jäger, projektledare

[2020-08-13] Rättelse och tillägg i "Frågor och svar"
En fråga som har fallit ifrån har lagts till (överst) och sju stycken nya har lagts till, (i slutet) av "Frågor och svar). 

[2020-06-30] Observera 
Vi vill be er att observera följande: Angående pris för lokaler vill vi förtydliga att priset gäller kronor per kvadratmeter BTA, inte ljus BTA.

För kontor gäller: 12 400 kr per kvadratmeter BTA plus index.
För butiker gäller: 12 400 kr per kvadratmeter BTA plus index.
För förskolelokaler gäller: 10 200 kr per kvadratmeter BTA plus index.

[2020-06-30] Frågor och svar har uppdaterats

[2020-06-25] Frågor och svar
10 stycken inkomna frågor har besvarats under fliken "Frågor och svar". Med vänliga hälsningar Maria Jäger

Markanvisningstävling

Stockholms stad bjuder in till en markanvisningstävling gällande mark för cirka 320 lägenheter inom fastigheten Stålklockan 1, där Gasklocka 4 tidigare stod, i Norra Djurgårdsstaden. Här hittar du de handlingar du behöver för att kunna delta i tävlingen. [Alla dokument är i Pdf-format]

Inbjudan 

Inbjudan till anbudstävling Gasklocka 3 och 4 

Bilagor

  1. Utkast till markanvisningsavtal inklusive bilaga 1, karta 

  2. Definition ljus BTA  

  3. Hållbarhetskrav vid markanvisning

  4. BLC Kostnader

Relaterade länkar/underlag

Stadens övergripande handlingar

Inlämning av anbud

Anbud ska märkas "Markanvisningstävling för bostäder inom fastigheten Stålklockan 1 (Gasklocka 4) Norra Djurgårdsstaden, Dnr E2020-02102" och skickas till: Exploateringskontoret, Box 8189, 104 20 Stockholm.

Anbud ska ha inkommit till registraturet senast 2020-10-16, klockan 16.00. 
Övriga tävlingsförutsättningar finns i dokumentet "Inbjudan till anbudstävling Gasklocka 3 och 4" ovan.

Frågor och svar

Eventuella frågor under anbudstiden ställs till projektledaren till och med 2020-10-02. Frågor från press och media besvaras av projektchefen, se kontaktuppgifter nedan. 

Inkomna byggrelaterade frågor om tävlingen som besvaras och som kan tänkas vara av allmänt intresse redovisas på denna webbplats och blir då tävlingsförutsättning.

Frågor och svar

 [2020-09-30] Påminnelse
Sista dag för att ställa frågor om markanvisningstävlingen är fredagen 2 oktober. Se kontaktuppgifter till projektledaren längre ned på sidan.

Kontakt

Kontakt byggherrar/byggaktörer

Projektledare, Maria Jäger, exploateringskontoret

Svarar på frågor från byggaktörer

Mediakontakt

Projektchef, Staffan Lorentz, exploateringskontoret

Svarar på frågor från media

Mer om Norra Djurgårdsstaden

Uppdaterad