Jämförelseförfarande 200-250 bostäder i Rågsved

Stockholms stad önskar få in förslag från byggaktörer som vill bidra till en socialt värdeskapande stadsutveckling i ett område vid Rågsvedsvägen.

Aktuellt

[2022-09-07]
En inkommen fråga har besvarats under "Frågor och svar".
Vänliga hälsningar Denise

[2022-09-05]
Två inkomna frågor har besvarats under "Frågor och svar".
Vänliga hälsningar Denise

Välkommen att delta

Exploateringskontoret söker en byggaktör som vill bidra till att utveckla Rågsved med 200-250 bostäder i en socialt värdeskapande stadsutveckling. Projektet är en del av Fokus Hagsätra Rågsved. Den nya bostadsbebyggelse ska bidra till att omvandla Rågsvedsvägen till en levande och trygg stadsgata.

Jämförelseförfarandet kommer att ske i två steg och omfattar fastigheterna Bygeln 2, Bygeln 8, Bäverhannen 1, Bäverhannen 2 samt del av fastigheten Älvsjö 1:1. 

Underlaget från det första steget ligger till grund för vilka byggaktörer som får vidareutveckla sin idé i steg 2. 

Inlämning av steg 1 sker enligt instruktioner i dokumentet "Inbjudan". 
Senast 14 september 2022 ska inlämning vara gjord för att kunna delta i steg 1.

Inbjudan har skickats till de byggaktörer som tidigare har visat intresse för att utveckla området.

Alla dokument för att kunna delta hittar du på den här sidan.

Alla dokument

Under de här rubrikerna finns de dokument och handlingar som krävs för att delta i jämförelseförfarandet.

Frågor och svar

Här besvaras inkomna frågor av allmän karaktär kopplade till jämförelseförfarandet i Rågsvedsvägen, steg 1.

Senaste dag för att skicka in frågor är 7 september.

Har du en fråga?
Skicka den till Denise Silveti Bustillos, se kontaktuppgift nedan.

Kontakt

Denise Silveti Bustillos

Projektledare, exploateringskontoret

Ida Thomasson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Fokusområde

Uppdaterad