Markanvisningstävling - 200-300 bostäder i Riksby

Det aktuella området för den här anbudstävlingen är beläget i Riksby i Bromma. Stadsutvecklingsprojektet syftar till att möjliggöra en ny stadsdel i norra Riksby i enlighet med programmet för centrala Bromma.

Aktuellt

(2022-11-01)
Ytterligare en inkommen fråga har besvarats under rubriken "Frågor och svar". Hälsningar Karin, projektledare

(2022-10-26) 
Dokumentet "Geoteknisk arkivutredning Centrala Bromma" har lagts till under Dokument för att delta, och ytterligare en inkommen fråga har besvarats under rubriken "Frågor och svar". Hälsningar Karin, projektledare

(2022-10-21)
Ytterligare en inkommen fråga har besvarats under rubriken "Frågor och svar". Hälsningar Karin, projektledare

(2022-10-18)
En inkommen fråga har besvarats under rubriken "Frågor och svar". Med vänliga hälsningar, Karin Sandler Djerf, projektledare

Välkommen att delta!

Stockholms stad, genom dess exploateringskontor, bjuder in till lämnande av anbud på förvärv av mark för bostadsbebyggelse inom del av fastigheten Ulvsunda 1:1 i Bromma.

Staden har för avsikt att träffa ett markanvisningsavtal med det bolag som i sitt anbud lämnat det högsta priset för marken, uttryckt i kr/m² ljus BTA. 

Alla dokument och handlingar som krävs för att delta finns på den här sidan. Anbud ska ha inkommit till Staden senast 2022-11-04.

Det går bra att ställa frågor om anbudsförfarandet till och med 2022-10-28, se kontaktuppgifter till projektledaren längre ned. Inkomna frågor av allmänt intresse kommer att publiceras på den här sidan. 

Välkommen att delta!

Frågor och svar

Här har vi besvarat inkomna frågor av allmänt intresse kopplade till det här anbudsförfarandet.

(Sista dag för att skicka in frågor var den 28 oktober.)

Kontakt

Karin Sandler Djerf

Projektledare, exploateringskontoret

Uppdaterad