En gata med ett ljust hus. Framför huset passerar människor och i bakgrunden syns flervåningshus. Foto: Lennart Johansson

Rinkeby

En stadsdel i Järva stadsdelsområde.