Markanvisningstävling - 90 bostäder vid Skarpnäcksfältet

I området för markanvisningstävlingen, del av fastigheten Skarpnäcks gård 1:1, planeras för cirka 90 nya bostäder genom en preliminär byggrätt om 9 300 m2 ljus BTA.

Aktuellt

2023-04-04
Tre inkomna frågor har besvarats under "Frågor och svar".
Med vänlig hälsning, Veronique Larsson, projektledare

Välkommen att delta

Stockholms stad, genom dess exploateringskontor inbjuder till lämnande av anbud på förvärv av mark för bostads­bebyggelse inom del av fastigheten Skarpnäcks gård 1:1 i Skarpnäck, vid Skarpnäcks sportfält.

Staden har, under nedan förutsättningar, för avsikt att träffa markanvisningsavtal med den anbudsgivare som i sitt anbud lämnat det högsta priset för marken, uttryckt i kr/m2 ljus BTA och i övrigt uppfyller givna kvalificeringskriterier.

Alla handlingar och dokument som krävs för att kunna delta i anbudstävlingen finns på den här sidan. Anbud ska ha inkommit senast 2023-04-21.

Eventuella frågor om anbudsförfarandet kan ställas via mejl till stadens projektledare, se kontaktuppgifter nedan (till och med 2023-04-05).

Frågor och svar

Här besvarar vi inkomna frågor av allmänt intresse kopplade till den här markanvisningstävlingen. Frågor kan ställas till och med 2023-04-05.

Kontakt

Veronique Larsson

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad