Ett torg med några människor och ett få tal träd. Foto: Lennart Johansson

Sköndal

En stadsdel i Farsta stadsdelsområde.