Jämförelseförfarande Hotell Slussen och Sjömanshemmet

Flygbild över Slussen
Visionsbild över Nya Slussen med markanvisningsobjekten markerade. Fotomontage: DBOX/Foster + Partners

Hotell Slussen och Sjömanshemmet ligger i direkt anslutning till tunnelbana, buss och färjor och med utsikt över Gamla stan. Staden söker en byggaktör som vill och kan genomföra hotellprojektet. Staden erbjuder även deltagande byggaktörer möjligheten att inkludera Sjömanshemmet i sina förslag.

Jämförelseförfarandet är avslutat

[2022-04-26]
Ytterligare fem inkomna frågor har besvarats under "Frågor och svar".
/Hälsningar Gustaf

[2022-04-20]
Ytterligare en inkommen fråga har besvarats under "Frågor och svar".
/Hälsningar Gustaf 

[2022-04-19]
En inkommen fråga har besvarats under "Frågor och svar".
Med vänlig hälsning Gustaf Nord

Välkommen att delta!

Exploateringskontoret bjuder in intresserade byggaktörer som vill vara med och utveckla ett hotell vid Slussen att inkomma med ansökan om markanvisning i ett jämförelseförfarande.

Jämförelseförfarandet syftar till att ingå markanvisningsavtal för Hotell Slussen, och eventuellt även Sjömanshemmet, med den byggaktör som har den bästa idén för ny bebyggelse och förmågan att genomföra den. Jämförelseförfarandet kommer att ske i två steg.

Byggrätten för hotellet är belägen ovanpå biljetthallen till tunnelbanestation Slussen och omfattar cirka 4 500 kvadratmeter BTA och bedöms kunna inrymma upp till cirka 100 hotellrum.

Sjömanshemmet är en befintlig byggnad med cirka 1 200 kvadratmeter BRA med höga kulturmiljövärden.

Stadens målsättning med området är att läka det sår i stadsbebyggelsen vid Slussen som finns kvar sedan 1930-talet och färdigställa en vacker helhet runt Ryssgården där det nya hotellet och dess gäster bidrar till Slussen som attraktiv mötesplats. Arbetet ska göras i nära samarbete med Region Stockholm som ansvarar för tunnelbanan. 

Markanvisningen avser först och främst Hotell Slussen, men även Sjömanshemmet kan bli aktuellt om det inlämnade förslaget visar på hur detta kan bidra till synergieffekter i form av en bättre helhet för platsen och ett mer genomförbart projekt.

Jämförelseförfarandet (steg 1) pågår mellan den 11 april och den 6 maj. Här hittar du de handlingar och dokument som krävs för att kunna delta. 

Inlämning av ansökan

Inlämning görs genom att fylla i dokumenten som finns på denna webbplats under rubriken Material för inlämning och skicka dem via e-post till: exploateringskontoret.expl@stockholm.se med ärenderubrik "Jämförelseförfarande Hotell Slussen och Sjömanshemmet Dnr: E2022-01402" senast den 6 maj 2022.

Frågor och svar

Här besvarar vi inkomna frågor av allmänt intresse kopplade till det här jämförelseförfarandet.

Sista dag för att ställa frågor var 2022-04-25.

Kontakt

Gustaf Nord

Projektledare, exploateringskontoret

Läs mer om Slussenprojektet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad