Steg 2 - Hotell Slussen och Sjömanshemmet

Stockholms stad har utsett byggaktörer som går vidare i jämförelseförfarandet för hotell Slussen och Sjömanshemmet. Här finns de handlingar och dokument som krävs för att kunna delta i steg 2.

Steg 2 är avslutat

[2022-06-23]
Nio stycken inkomna frågor har besvarats under "Frågor och svar".
Vänliga hälsningar Gustaf Nord

[2022-06-21]
En inkommen fråga om vypunkt har besvarats under "Frågor och svar". Vänliga hälsningar Gustaf

[2022-06-21]
Dokumentet "Servitut tunnelbana Ormen 9" har lagts till under Dokument för att delta, rubriken "Övrigt". Vänliga hälsningar Gustaf

[2022-06-20] 
Ett flertal nya dokument ("Äldre ritningar, Krysset" och "Förfrågningsunderlag, Krysset") har lagts till under rubriken "Dokument för att delta / Ritningar biljetthallen Krysset". Det har också tillkommit en rubrik, "Övrigt" med 4 dokument. Hälsningar Gustaf. 

[2022-06-20]
En inkommen fråga om pålning har besvarats under Frågor och svar. Vänliga hälsningar Gustaf

[2022-06-15]
I punkt 5 i inlämningsmallen ska en illustration av vald vypunkt redovisas. Staden vill att alla använder sig av samma vypunkt för denna illustration. Bilden återfinns under rubriken Dokument för att delta / Vypunkt för illustration. Vänliga hälsningar Gustaf

[2022-06-14]
Inkomna frågor om DWG-filer har besvarats under Frågor och svar.
Med vänliga hälsningar Gustaf 

[2022-06-10]
3 inkomna frågor har besvarats under Frågor och svar.
Med vänliga hälsningar Gustaf Nord

Dokument för att delta

Handlingar och dokument som krävs för att kunna delta i steg 2.

Frågor och svar

Här besvarar vi inkomna frågor av allmänt intresse kopplade till det här jämförelseförfarandet.

Sista dag för att ställa frågor är 2022-06-20.

Stockholms strategier för arkitektur

Kontakt

Gustaf Nord

Projektledare, exploateringskontoret

Uppdaterad