Dialog och samråd

Här hittar du information om dialoger, undersökningar och samråd för Slakthusområdet.

 

Genomförda möten för Slakthusområdet

  • Programsamråd för Slakthusområdet genomfördes 8 december 2015 till 1 februari 2016. Under samrådstiden erbjöds flera aktiviteter för att ta del av information, diskutera och lämna synpunkter på programmet.
  • Samråd för etapp 1 Fållankvarteren, 15 oktober-30 november 2019, med samrådsmöte och framtidsvandring 6 november.
  • Samråd för 2D Tunnelbanekvarteret, 17 november 2020-11 januari 2021.
  • Samråd för 2C Gymnasiekvarteret, 27 april-8 juni 2021, med digital livechatt 19 maj.
  • Samråd för 2A Kulturkvarteren, 22 mars-3 maj 2022, med öppet hus 7 april.
  • Samråd för etapp 3 Kylrumskvarteren, 10 maj-21 juni 2022, med öppet hus 18 maj.
  • Samråd för 4A Evenemangskvarteren, 24 maj-29 augusti 2022, med öppet hus 8 juni.

Medborgarundersökningar

Återkommande undersökning om Slakthusområdet

Vartannat år sedan 2020 genomförs undersökningar med stockholmarna om Slakthusområdet. De får svara på frågor om hur väl man känner till området, vad det bör innehålla och vad som skulle locka till att besöka framöver. Frågorna ställs via Stockholms stads medborgarpanel. Varje gång har mer än 2 000 personer svarat på frågorna. Svaren tas vidare i arbetet med att utveckla Slakthusområdet.

Undersökning om besök i Slakthusområdet

Sommaren 2022 genomfördes en enkät med besökare i Slakthusområdet. Med hjälp av ny teknik kunde man via sin mobiltelefon svara kort på några korta frågor som analyseras via AI. Frågorna handlade om tankar och känslor kring hur områdets historia bäst bevaras i utvecklingen till en ny levande stadsdel, och vad som skulle locka dit framöver.

Kontakt

Fredrik Wallin

Projektledare, exploateringskontoret

Lovisa Kihlborg

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Uppdaterad