dcsimg

Pågående arbeten i Slakthusområdet

Här samlas information om pågående arbeten i Slakthusområdet. Allt från rivningar och tillfälligt avstängda vägar och kvarter till sprängningar och arbeten som kan orsaka buller och utökad trafik. Du kan även se filmer från genomförda rivningar.

Pågående arbeten

De byggnader som är markerade gröna är de som planeras att rivas under första halvåret 2020.

På kartbilden ser du vilka byggnader som kommer att rivas och ersättas med bostäder, service, handel och kontor framöver.

Uppgångar för ny tunnelbanestation

Rivningarna av hus 5 och 6 görs för att påbörja arbetet med den norra tunnelbaneuppgången i Slakthusområdet (Norra entrétorget) och rivningarna av hus 29, 37 och 38 görs för att påbörja arbetet med den södra tunnelbaneuppgången till området (Centrala Parken). Det är Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting), Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT), som tillträder markområdet efter att rivningarna har genomförts. Du kan läsa mer om tunnelbaneutbyggnaden här.

Höjdskillnad jämnas ut vid Hallvägen/Trädskolevägen

Mellan Hallvägen och Trädskolevägen kommer höjdskillnaden på marken som i dag är upp till 10 meter att jämnas ut. Efter att de markberedande åtgärderna har gjorts så ska området inrymma en etableringsyta (Check point) för leveranser och transporter in och ut genom Slakthusområdet.

Rivningar första halvåret 2020

 • Hus 6 (charkuterifabrik)
  uppförd 1946 med adress Rökerigatan 5-9.
 • Hus 100-106 (lokstall, tvätt- och vagnhall samt f d kontors- och personalbyggnader)
  uppförda år 1956, 1968, 1963 samt 1978 med adress på Kylgatan och Hallvägen.
 • Hus 59 (före detta kyl- och frysterminal samt tillhörande kontorsbyggnad)
  uppförd för Bilspedition år 1988 med adress Kylgatan 7A.

Rivningar planerade andra halvåret 2020

 • Hus 5 (parkeringshus med två kontorsplan)
  uppförd 1986-89 med adress Rökerigatan 1A-E och kommer att rivas efter sommaren.
 • Hus 37 med adress Hallvägen
 • Hus 29 (styckningsfabrik)
  uppförd 1969 med adress Slakthusgatan 10-18.
 • Hus 38 (bageribyggnad)
  uppförd 1958 med adress Hallvägen 17-19.
 • Hus 67 (tvätteri)
  uppförd 1949 med adress Trädskolevägen 21. Vid årsskiftet 1969/1970 byggdes tvätthallen till med verkstäder och kontorslokaler.
Se filmer om rivningarna!

Kommande arbeten

De byggnader som är markerade med orange färg är de som planeras att rivas från 2021 och framåt.

Rivningar planerade från år 2021 och framåt

 • Hus 12
 • Hus 17
 • Hus 23
 • Hus 32
 • Hus 33
 • Hus 34
 • Hus 40
 • Hus 53
 • Hus 54
 • Hus 50
 • Hus 56-58
 • Hus 63
 • Hus 61 (del som ligger på planerade gatan Diagonalen)
 • Hus 62

Genomförda arbeten

De byggnader som är markerade med cerise/rosa färg är de som har rivits under 2019.

Två byggnader revs i Slakthusområdet under 2019

Hus 44 och 51 (fryshus samt kontor)
uppförd 1969, 1972, 1993 med adress Hallmästarvägen 1-5.

Nu under våren fortsätter rivningsarbetet, bland annat till förmån för utbyggnaden av tunnelbanestationen i området.

Slakthusområdet har flertalet byggnader från olika decennier som gemensamt bidrar till områdets kulturvärden och historia. Dessa ska bevaras och finnas med när det nya området växer fram.

Kontakt

Emma Kölborg

Projektledare, exploateringskontoret

Att bo vid en byggarbetsplats

Uppdaterad