Markanvisningstävling Solhöjden

Markanvisningsområdet i Spånga, fastigheten Solhem 15:3

Det här området i Solhem, Solhöjden– fastigheten Solhem 15:3, bedöms kunna inrymma cirka 8-12 bostäder, motsvarande 1 000 – 1 500 m2 ljus BTA, i radhus med två våningar.

Aktuellt

2023-05-11
Fyra inkomna frågor har besvarats under "Frågor och svar".
Med vänliga hälsningarJennifer von Hofsten, projektledare

2023-05-05
En inkommen fråga har besvarats under "Frågor och svar".
Med vänliga hälsningar Jennifer von Hofsten, projektledare

Välkommen att delta

Stockholms stad, genom exploateringskontoret, bjuder in till öppen budgivning på förvärv av mark för bostadsbebyggelse inom del av fastigheten Solhem 15:3 i Solhem.

Staden har för avsikt att träffa markanvisningsavtal med den budgivare som i sitt bud lämnat det högsta priset för marken, uttryckt i kr/m2 ljus BTA. Budgivningen kommer att starta på 14 000 kr/m2 ljus BTA.

Alla handlingar och dokument som utgör underlag för bud samt andra handlingar som kan ha betydelse för framtagande av möjlig bebyggelse finns under fliken "Dokument" nedan.

Frågor besvaras till och med 2023-05-16 och skickas in som e-post till projektledaren, se kontaktuppgift nedan. Frågor som bedöms vara av intresse för alla budgivare kommer att publiceras på den här webbplatsen under rubriken ”Frågor och svar”.

Välkommen att delta!

Frågor och svar

Här besvarar vi inkomna frågor som bedöms ha betydelse för deltagande. Sista dag att ställa frågor är 2023-05-16.

Har du en fråga? Ställ den till projektledare Jennifer von Hofsten, se kontaktuppgift nedan.

Kontakt

Jennifer von Hofsten

Projektledare, exploateringskontoret

Uppdaterad