Hagaplan

Lär mer om torget Hagaplan som binder ihop Solna och sjukhusområdet med Stockholms innerstad.

Video

Uppdaterad