Visionen för Hagastaden

Stockholm växer och Hagastaden är en viktig del av stadens visionsprogram, med bärande idéer om en innovativ och växande region som är mångsidig och upplevelserik.

Hagastaden är namnet på området som byggs över gränsen mellan Stockholm och Solna. Det gör man genom att bygga ett stort lock över motorvägarna E4/E20 och järnvägen. På locket byggs bostäder, kontor och en park. På så sätt kommer trafiken att gå under husen och parken. Det är bra för då minskar man bullret för de som bor i området, och det blir lättare att ta sig mellan Stockholm och Solna.

När hela området är klart år 2030, kommer det att finnas ungefär 6000 nya lägenheter (3000 i Stockholm och 3000 i Solna) och 14000 nya arbetsplatser i Hagastaden.

Forskning och vetenskap

Eftersom både Karolinska Institutet och det nya Karolinska universitetssjukhuset ligger i området så kommer Hagastaden att vara intressant för många som jobbar inom life science. Life science handlar om medicin, sjukvård, bioteknik och andra områden som har med liv och hälsa att göra.

Många nya bostäder

I Hagastaden byggs flera bostadskvarter med närhet till både Stockholm city och naturen i Hagaparken.

I kvarteren blir det affärer och restauranger. Det kommer även att finnas service, förskolor, äldreboenden och lägenheter för studenter.

Bland husen som utmärker sig finns de Norra Tornen – två höghus som heter Helix och Innovationen. Husen som har cirka 200 lägenheter, är 125 och 110 meter. De syns från långt håll och blir landmärken för stadsdelen. Det finns också ett kvarter helt byggt i trä, det kallas Cederhusen. 

Lägenheterna i Hagastaden är både bostadsrätter som man köper, och hyresrätter som man hyr. 

Norra Stationsparken ger grönska

Mitt i det nya området mellan bostadshus och kontor bygger vi en park som heter Norra Stationsparken. Parken går från Gävlegatan nästan ända fram till Norrtull, och man kommer att kunna komma in i Hagaparken utan att behöva korsa de stora vägarna. I parken kommer det att finnas bland annat träd och blommor, konstverk, lekplatser, gångvägar och bänkar.

Att resa till Hagastaden

Till Hagastaden kan man idag bara åka kollektivt med buss, men i framtiden kommer det att gå tunnelbana också. 2028 planeras tunnelbanan vara klar att åka med.

Mer om stadsutvecklingsområdet

Uppdaterad