Karta över Slussenområdet, vy från norr. Rosa område markerar omfattningen för entreprenad SN82.
Entreprenad SN82 omfattar det rosamarkerade området. Illustration: Tikab

Entreprenör klar för överdäckning av Stadsgårdsleden

Nu är det klart vem som utför den sista, stora entreprenaden i Projekt Slussen. Entreprenad SN82 tilldelas Skanska och omfattar bland annat överdäckningen av östra Stadsgårdsleden.

Entreprenaden innefattar rivning av den tillfälliga bussterminalen och överdäckning av Stadsgårdsleden, där bland annat Katarinaparken och Nobel Center kommer att ligga.

I entreprenaden ingår även:

  • schakt- och markarbeten
  • grundläggningsarbeten inklusive grundläggning för Kvarteret Borgmästaren 1 och Nobel Center
  • betongkonstruktioner som bland annat omfattar tunnel till Saltsjöbanan och Stadsgårdsledstunneln
  • byggnation och driftsättning av pumpstation
  • installationssystem, ledningsarbeten och stomkomplettering
  • nödvändiga trafikomläggningar och/eller provisorier för att upprätthålla framkomlighet och tillgänglighet
  • finplaneringsarbeten av Katarinaparken, Katarinaplan, gång- och cykelstråk längs kajen
  • Saltsjöterrassen inklusive stenbeklädnad och trappor

Entreprenaden uppgår till en summa av cirka två miljarder kronor. Arbetet påbörjas hösten 2024 och beräknas vara klart hösten 2028.

Uppdaterad