Flera människor promenerar på en gångbana av granit. Himlen är blå med slöjmoln. I bakgrunden syns husfasader i Gamla stan.

Trafikförändringar

Här kan du läsa om aktuella trafikförändringar i Slussenområdet.

Trafikförändringar i Slussen

Den 4 januari 2024 öppnade en ny ingång till tunnelbanan på Katarinavägen. Entrén kommer att vara öppen under cirka ett år medan Region Stockholm bygger om huvudentrén på Ryssgården. Hissar finns endast i den norra entrén på Ryssgården.

Mer information för resenärer finns på Region Stockholms webbplats. 

 

En ny lösning för den temporära bussterminalen håller på att tas fram för att på bästa sätt lösa resenärernas behov av fungerande byten mellan trafikslag.

Den nuvarande temporära bussterminalen vid Slussen skulle vara i drift fram till att terminalen i Katarinaberget blir klar. Terminalen i berget är dock försenad och förväntas inte öppna förrän hösten 2025. Det påverkar hela Slussenprojektet.

Arbeten längs Stadsgården och överdäckningen av Stadsgårdsleden kan inte påbörjas förrän busstrafiken flyttas. Detaljer om hur den nya lösningen för bussterminalen kommer att se ut och fungera presenteras under våren.

Lösningen tas i drift under sommaren 2024. Om flytten inte skulle genomföras påverkas bland annat återläggningen av Saltsjöbanan och stora delar av Slussenområdet skulle förbli en byggarbetsplats längre än förväntat.

En del av det södra körfältet på Katarinavägen är avstängt för att göra plats åt betongbilar. Det innebär att busstrafik passerar växelvis genom det norra körfältet.

Den södra busshållplatsen har flyttats cirka 50 meter upp på Katarinavägen. Övergången för cykeltrafik har också flyttats lite längre upp.

Trafikomläggningen genomfördes för att arbetet med den nya bussterminalen behöver utökat arbetsområde, och beräknas gälla till sommaren 2025.

Så påverkas trafiken

Kollektivtrafik

 • Det södra körfältet stängs av mot hörnet av Katarinavägen.
 • Bussar passerar växelvis genom det norra körfältet.
 • Busshållplatserna flyttas cirka 50 meter upp på Katarinavägen.

Cykeltrafik

 • Övergången för cykeltrafik flyttas lite längre upp på Katarinavägen.

Gångtrafik

 • Ska inte påverkas av trafikomläggningen.
 • Harald Lindbergs trappor, mellan Katarinavägen och Klevgränd, är öppna som vanligt. 

Biltrafik

 • Katarinavägen fortsätter att vara avstängd för genomfart av biltrafik.

Karta över trafikomläggningen.

 • Biltrafik hänvisas till Skeppsbron.
 • Munkbron är öppen för dubbelriktad kollektivtrafik.
 • Sedan april 2023 är västra delen av Munkbrokajen öppen för gångtrafikanter.

Trafiken på Stadsgårdsleden, mellan tunnelbanebron och Slussbron, har flyttats in i Stadsgårdstunneln. Just nu leds trafik i båda riktningar genom det norra tunnelröret. 

Karta över körfältens nya placering. 

Den fria höjden är 3,4 meter och skyltning vägleder trafiken. Slitsen i Slussbron fortsätter att vara stängd och öppnar för biltrafik när hela tunneln är klar, 2026.

Trafikomläggningen har genomförts för att frigöra yta till byggnation av bland annat det nya vattentorget och Mälarterrassen.

Så påverkas biltrafiken

 • Biltrafik från öst leds in i tunneln via en ramp som går parallellt med den temporära bussterminalen.
 • Biltrafik från väst leds in i tunneln strax före tunnelbanebron.
 • Den fria höjden är 3,4 meter.
 • Hastighetsbegränsningen är 30km/h
   

Den östra lågbron är öppen för gång- och cykeltrafik. Det innebär att både gång- och cykeltrafikanter kan ta sig mellan Södermalm och Gamla stan genom att välja vägen över lågbron.

Så tar du dig fram:

 • Gång- och cykeltrafikanter mellan Söder Mälarstrand/Stadsgården och Skeppsbron väljer nu vägen via östra lågbron.

 • Gångtrafikanter tar sig mellan lågbron och gångbanan på Skeppsbron via en trappa intill norra brofästet. En alternativ väg finns via en tillgänglighetsanpassad passage närmare Tullhus 3.

 • Slitsen i Slussbron, som tidigare fungerat som anslutning mellan Söder Mälarstrand/Stadsgården och Skeppsbron, stängs för cykeltrafik.
 • Cykeltrafikanter från Södermalm/östra lågbron mot Munkbron svänger vänster strax innan Tullhus 3 och korsar Skeppsbron. Efter övergången tar de vänster för att sedan svänga av höger mot Munkbron. Detta regleras med trafikljus.

 • Cykeltrafikanter som ska norrut på Skeppsbron från lågbron fortsätter rakt fram, på kartan grönmarkerad cykelbana.
 • Cykeltrafikanter från Munkbron mot Skeppsbron eller Söder Mälarstrand/Stadsgården fortsätter rakt fram och korsar bilvägen med hjälp av trafikljus. Efter passagen svänger de antingen vänster på Skeppsbron för att fortsätta mot city eller tar höger strax innan Tullhus 3 och ner mot lågbron. 

Karta över cykelväg via östra lågbron.

Karta över gångväg via östra lågbron.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad