Filmer och sociala medier

Slakthusområdet - en del av Söderstaden

Visionen om nya Slakthusområdet

En film där huvudprojektledare Fredrik Wallin och samordnande stadsplanerare Lovisa Kihlborg på plats i området berättar hur visionen för området ska realiseras.

 


Parker, gator och torg

En film där landskapsarkitekt Agneta Schill berättar om hur livet mellan husen, det vill säga parker, gator och torg kommer se ut och upplevas i nya Slakthusområdet.

 


Slakthusområdet genom djurens väg

En film där vi genom guidning från antikvarierna Sebastian Ulvsgärd och Per Olgarsson på Stockholms stadsmuseum får följa djurens väg in i Slakthusområdet för att förstå områdets historia och arkitektur.

 

Arkitekturen i Slakthusområdet
En film där stadsplanerare och arkitekt Sara Norås från stadsbyggnadskontoret berättar om arkitekturen i Slakthusområdet tillsammans med Sebastian Ulvsgärd och Per Olgarsson från Stockholms stadsmuseum, ur både ett historiskt och framtida perspektiv.

 


Slakthusområdets historia och målbild

En film om Slakthusområdet som en del av Söderstaden. Hur området kom till och hur det har utvecklats över tid. I filmen beskrivs även de fem målområden som ska prägla området i framtiden.

 


3D-flygning genom etapperna

En film med flygning i 3D-miljö över de detaljplaner i Slakthusområdet som kommit längst i planeringen.

 

Rivningsfilmer

Rivning av P-hus hösten 2020

Filmen visar rivningen av ett parkeringshus som ska ge plats åt ett hotell och bottenvåningar med bland annat caféer, restauranger och butiker samt en uppgång för den nya tunnelbanestationen i Slakthusområdet.

 

 

Rivning av charkuterifabrik våren 2020

Filmen visar rivningen av en gammal charkuterifabrik för att göra plats för en ny tunnelbaneuppgång i nordöstra hörnet av Slakthusområdet.

Podd och sociala media

Podd - Stockholm växer

Slakthusområdets dåvarande byggprojektledare samtalar om utvecklingen av Söderstaden och Slakthusområdet med VD på SGA Fastigheter och stadens evenemangsstrateg (2018).

Stockholms stads stadsarkitekt och stadsbyggnadsdirektör samtalar om hur vi planerar framtidens Stockholm och vilken arkitektur vi skapar. Hur arkitektur angår oss alla och kan få oss att må bra (2021).

Representanter från kulturförvaltningen pratar om hur kulturen skapar möjligheter för gemenskap och lärande. Hur inkluderas kulturen i stadsutvecklingen, med nya Slakthusområdet som ett exempel (2022).

Läs mer och ta del av alla avsnitt i podden Stockholm växer.

Podd - Urbanistica

Sara Norås, stadsplanerare och arkitekt på stadsbyggnadskontoret svarar på frågor om Slakthusområdets utveckling utifrån ett stadsbyggnadsperspektiv. Avsnitt 350, En stad för alla människor (första delen) 2022.

Instagram - @slakthusomradet.sthlm

Facebook - Stadsutveckling Stockholm

Film in English

The City of Stockholm has developed a film about the Stockholm´s Meatpacking District, which presents the history behind and the further development.

Watch it on Youtube (external link)

Uppdaterad