Industritomt i Spånga till salu

Stockholms stad säljer fastigheten Östen 3 i Spånga, obebyggd mark med en areal om 4 230 m².

Fastigheten Östen 3

Fastigheten ligger i anslutning till länsväg 279 Ulvsundavägen och har en areal om 4 230 m², idag obebyggd mark.

Fastigheten omfattas av två detaljplaner, från 1986 och 1995, vilka båda medger industriverksamhet.

Stockholms stad har för avsikt att överlåta fastigheten via rak fastighetsöverlåtelse. New Property Transaktion AB har anlitats som rådgivare i försäljningsprocessen.

Ytterligare information kan inhämtas via prospektet och bilagorna nedan. Eventuella frågor besvaras av New Property Transaktion AB;s mäklare. Kontaktuppgifter finns nedan. 

Fakta

 • Innehåller

  2 115

  m² uppskattad BTA

 • Cirka

  15 min

  från Stockholms Central

 • Tomtareal

  4 230

  m² nära landsväg 279

Bilder

Kontakt

Olof Clarholm

Projektledare, New Property

Caroline Janlow

Reg. fastighetsmäklare, New Property

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad