Tyngdpunkt Farsta

Tyngdpunkt Farsta är ett tidigare program för stadsutveckling i Farsta kopplat till stadens förra översiktsplan "Promenadstaden". I programmet pågår idag en del byggnadsprojekt, men själva programarbetet är nedlagt och ersatt av olika projekt och arbetet med fokusområdet Farsta.

Fokusområde Farsta ersätter

I den äldre översiktsplanen för Stockholm "Promenadstaden" pekade Farsta ut som en tyngdpunkt och ett programarbete startades upp. 

Idag har staden en ny översiktsplan och programmet för tyngdpunkt Farsta har lagts ner och ersatts av planerna i den nya översiktsplanen med fokusområde Farsta.

Det pågår fortfarande en del projekt som startades inom programarbetet, här kan du läsa mer om dem.

Kontakt

Anna-Stina Bokander

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jesper Skiöld

Projektledare, exploateringskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad