Flygbild över Farsta med planerade hus inritade.

Tyngdpunkt Farsta

Tyngdpunkt Farsta var ett tidigare stadsutvecklingsprojekt i Farsta kopplat till stadens förra översiktsplan ”Promenadstaden”. Inom projektet togs ett program fram, som omfattar flera pågående och kommande byggnadsprojekt inom Farsta. Farsta är idag ett av fyra fokusområden, där nya projekt startas med översiktsplanen som utgångspunkt

Kontakt

Jenny Sederholm

Projektledare, exploateringskontoret

Theodor Sundh

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad