Markanvisningstävling Bällsta hamn

De gula husen i modellen utgör de kvarter som avser markanvisningstävlingen i Bällsta hamn.

Stadens målsättning med Bällsta hamn är att skapa en blandstad med ett varierat innehåll av funktioner som bidrar till att området upplevs befolkat, tryggt och händelserikt dygnet runt, året runt.

Aktuellt

[2021-12-17]
Vinnande anbud kom från AB Borätt tillsammans med Seniorgården AB med 26 050 kr per kvm ljus BTA. Beslutet togs av Exploateringsnämnden 2021-12-16. /Edwin Björkefall

[2021-10-27]
En inkommen fråga har besvarats under Frågor och svar.
Med vänlig hälsning Edwin

[2021-10-20]
Två inkomna fråga har besvarats under Frågor och svar.
Med vänlig hälsning Edwin 

[2021-10-19]
Ytterligare en inkommen fråga har besvarats under Frågor och svar.
Med vänlig hälsning Edwin Björkefall, projektledare

[2021-10-18]
En inkommen fråga har besvarats under Frågor och svar.
Med vänlig hälsning Edwin Björkefall, projektledare

[2021-10-15]
Två stycken inkomna frågor har besvarats under Frågor och svar. 
Med vänlig hälsning Edwin Björkefall, projektledare

 

Välkommen att delta!

Stockholms stad, genom dess exploateringskontor, välkomnar alla byggaktörer till att delta i en markanvisningstävling för inlämnande av anbud på mark för bostadsbebyggelse inom fastigheten Masugnen 1.
 
Den vinnande anbudsgivaren får möjlighet att utveckla och bygga cirka 150 bostäder inom Bällsta hamn, Ulvsunda industriområde.

Staden kommer att träffa markanvisningsavtal med det bolag som i sitt anbud lämnar det högsta priset för byggrätten.

Anbud ska ha inkommit till staden senast 2021-11-03.

Under Dokument för att delta hittar du all information du behöver för att kunna delta i markanvisningstävlingen.

Frågor rörande markanvisningstävlingen kan ställas till projektledare Edwin Björkefall, se kontaktuppgifter längre ned, fram till och med 2021-10-27.

Frågor och svar

Här besvarar vi inkomna frågor av allmänt intresse kopplade till den här markanvisningstävlingen. Sista dag för att ställa/skicka in frågor är 2021-10-27.

Området

Kontakt

Edwin Björkefall

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad