Flervåningshus. I förgrunden syns järnvägsspår och grönska. Foto: Lennart Johansson

Vasastan

En stadsdel i Norrmalms stadsdelsområde.