Flervåningshus. I förgrunden syns järnvägsspår och grönska. Foto: Lennart Johansson

Vasastan

En stadsdel i Norrmalms stadsdelsområde.

Områden i Norrmalms stadsdelsområde

Stadsdelar och stadsutvecklingsområden i Norrmalms stadsdelsområde.

Uppdaterad