12. Stadens gröna och blåa rum

Hur skapas en grönare stad med stor biologisk mångfald, där träden ges utrymme att växa och där insekterna trivs, samtidigt som vi människor har tillgång till grönområden?

Avsnitt 12

I det här avsnittet träffar vi

  • Britt-Marie Alvem, landskapsarkitekt och trädspecialist på Trafikkontoret
  • Elisabeth Rosenqvist Saidac, stadsträdgårdsmästare, Trafikkontoret

Lyssna på ett samtal som handlar om trädens betydelse i stadsmiljön, arbetet med moderna växtbäddar och lokalt producerat biokol samt stråken och vattnet som stadens framtida potential.

Lyssna på poddavsnittet

Följ oss på Facebook

Fördjupa dig

Textversion

Uppdaterad