13. Staden under ytan

Vad finns egentligen där under ytan, och hur gör man när man planerar för och bygger nya ledningar i en stad där ytan är begränsad? Hur stora är infrastruktursatsningarna för att säkra dricksvattnet och vad är utmaningarna med dessa typer av projekt?

Avsnitt 13

I det här avsnittet träffar vi

  • Hans Gillsbro, programchef för Stockholms vattenutbyggnad, SVOA

  • Anna-Maria Harbom, programledare för ledningsnät, SVOA

  • Katarina Kronheffer, enhetschef för byggprojektledning, exploateringskontoret

Lyssna in på ett samtal kring för att lära dig vad som finns under marken, möjligheterna och utmaningarna med samordning av ledningarna, och arbetet med anläggningar för att säkra stadens dricksvatten i framtiden.

Lyssna på poddavsnittet

Följ oss på Facebook

Textversion

Uppdaterad