18. Framkomlighet och rörelse

När Stockholm växer ska vi också kunna ta oss fram på gator och torg. Hur många människor reser i Stockholm på en vardaglig basis, och hur möjliggör vi för att olika trafikslag ska kunna vara i rörelse samtidigt? Vilka är de historiska lärdomarna när det kommer till framkomlighet, och hur ser framtiden ut?

När Stockholm växer ska vi också kunna ta oss fram på gator och torg. Hur många människor reser i Stockholm på en vardaglig basis, och hur möjliggör vi för att olika trafikslag ska kunna vara i rörelse samtidigt? Vilka är de historiska lärdomarna när det kommer till framkomlighet, och hur ser framtiden ut?

I det här avsnittet träffar vi

  • Sara Bergendorff, trafikstrateg på trafikkontoret
  • Joakim Boberg, trafik och cykelstrateg på trafikkontoret

Lyssna på ett samtal kring stadens framkomlighetsstrategi, om bilens, elsparkcykelns och självdrivna fordons roll i staden samt hur Stockholm ska bli en ännu bättre cykelstad.

Lyssna på avsnittet

Följ oss på Facebook

Textversion

Uppdaterad