19. Den klimatsmarta staden

Stockholm ska vara en hållbar stad, både för människa och miljö. Hur arbetar Stockholms stad med klimatfrågan? Hur sker arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser och hur anpassas staden till klimatförändringarnas effekter? Vilka är de största utmaningarna och hur kan vi inspirera och utbilda stockholmare och unga att leva mer hållbart?

I det här avsnittet träffar vi

  • Björn Hugosson, klimatchef på stadsledningskontoret
  • Zeinab Al Mansour, kökschef på förskolan Snårvinden
  • Peter Wiborn, projektledare på miljöförvaltningen

Lyssna på ett samtal om stadens utmaningar och klimatmål, och hur staden ligger i relation till dessa. Du får också veta mer om arbetet med klimatsmarta och mångfunktionella ytor och om arbetet med minskat matsvinn och klimatsmart mat.

Lyssna på avsnittet

Följ oss på Facebook

Textversion

Uppdaterad