20. En växande och sammanhängande stad

Alla delar av Stockholm behöver hänga ihop och vara tillgängliga för stockholmare. Vilka är målen i stadens översiktsplan och hur används denna som ett verktyg för att skapa bättre stadsmiljöer? Vilken potential finns i stadens fyra fokusområden, vilka är utmaningarna och hur arbetar staden systematiskt med social hållbarhet?

I det här avsnittet träffar vi

  • Joel Edding, projektledare för översiktsplanen på stadsbyggnadskontoret
  • Karin Ahlzén, projektchef för Fokus Skärholmen på exploateringskontoret
  • Jennie Argerich, samordnare för hållbar stadsutveckling på exploateringskontoret.

Lyssna på ett samtal om stadens övergripande plan när det kommer till stadsutveckling och arbetet med socialt värdeskapande analys samt medborgarperspektivet i planeringen.

Lyssna på avsnittet

Följ oss på Facebook

Textversion

Uppdaterad