Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

100 bostäder vid Spånga kyrkväg

Ett flerbostadshus med cirka 100 hyresrätter planeras vid Spånga kyrkväg i Solhem. Området omfattar fastigheten Örjan 25 med flera.

Projektfakta

Flerbostadshus vid Spånga kyrkväg

Detaljplanen möjliggör lamellhus med cirka 100 smålägenheter som avses upplåtas som hyresrätter vid Spånga kyrkväg, mellan Spånga centrum och villabebyggelsen. Bostadshuset planeras bli fem våningar med en souterrängvåning. Parkering löses i underjordiskt garage. Förslaget bygger vidare på strukturen för planerat bostadskvarter nordväst om Spånga kyrkväg och har möjlighet att ytterligare stärka upp gatan genom att möta den med fasader och entréer.

Den tillkommande bebyggelsens skala ska utformas för att brygga över från den mer stadslika karaktären inom Spånga centrum till den småskaliga villabebyggelsen. 

Byggaktör

Samhällsbyggnadsbolaget (SBB).

Tidplan

  • Start-PM godkändes av stadsbyggnadsnämnden i juni 2022
  • Ett förslag till detaljplan planeras att gå på samråd i oktober 2023
  • Granskning: juni 2024
  • Antagande: november 2024

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Siri Ersson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jennifer von Hofsten

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad