Bild: Bergkrantz arkitekter
Bild: Bergkrantz arkitekter
Projekt Genomfört

108 nya bostäder på Bjursätragatan

Rågsved

108 nya bostäder har skapats på Bjursätragatan i kvarteret Fäboden 1. Bostäderna är inflyttade och klara.

Om projektet

108 hyresrätter i två vinkelhus på Bjursätragatan som byggs av Familjebostäder. Syftet är att skapa mer liv, rörelse och ökad trygghet på Bjursätragatan. I anslutning till lägenheterna planeras en entréplats med plats för aktiviteter och möten. 

I planen ingår även 70 bostäder i så kallade Stockholmshus på andra sidan Bjursätragatan. De stod klara våren 2019.

En viktig del av projektet är att bevara och skydda de naturvärden som finns i anslutning till området. Bäckravinen norr om de nya hyresrätterna skyddas och gångstigen mellan Bjursätragatan och Stövargatan rustas upp. Den naturmark som trots allt försvinner kommer att kompenseras, bland annat genom anläggning av groddammar och utkikstorn i Rågsveds naturreservat.
Mer om Rågsveds naturreservat

Tidplan:

  • Byggstart: Hösten 2019
  • Inflyttning: Sommaren 2021
Bild: Bergkrantz arkitekter
Bild: Bergkrantz arkitekter
Bild: Bergkrantz arkitekter
Bild: Bergkrantz arkitekter
Delområde 2 är det som nu ska bebyggas. Delområde 1 är det 70 lägenheterna som stod klara våren 2019.
Delområde 2 är det som nu ska bebyggas. Delområde 1 är de 70 lägenheterna som stod klara våren 2019.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Denise Silveti Bustillos

Projektledare, exploateringskontoret

Uppdaterad