dcsimg
Projekt Planerat

150-200 bostäder i Hägersten, Klubbacken

Hägersten

Vid Klubbacken i Hägersten planerar staden för cirka 150 till 200 bostäder. Längs Klubbensborgsvägen och Brådstupsvägen beräknas för cirka 60 bostadsrätter, övriga med hyresrätt.

Om projektet

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för cirka 150 till 200 bostäder, längs Klubbensborgsvägen och Brådstupsvägen i Hägersten. 60 bostäder avses att bli bostadsrätter, övriga hyresrätter. Planen möjliggör även för lokaler i bottenvåningarna, som tillsammans med bostadsentréerna bidrar till trygghet och ett mer levande stadsrum.

Den nya bebyggelsen kan bidra till att stärka korsningen Klubbacken, Klubbensborgsvägen och Brådstupsvägen, som ett nära centrum och mötesplats.

Behov av en ny förskolebyggnad behöver utredas vidare eftersom den befintliga förskolelokalen i kvarteret Bellmankällan är i behov av renovering.

Tidplan

  • Start-PM (Stadsbyggnadsnämnden) –26 november 2020
  • Samråd augusti – september 2021
  • Granskning – kvartal 1, 2022
  • Antagande (Stadsbyggnadsnämnden) – kvartal 2, 2022

Byggaktörer

Stockholms stad, Primula Byggnads AB

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Nina Mjaaland

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Louise Bill

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad