Projekt Planerat

150 bostäder vid Tussmötevägen

Östberga

Vid Tussmötevägen i Östberga planeras för cirka 150 bostäder. Planen är en del av utvecklingsprogrammet för Östberga.

Projektfakta

Stockholms stad planerar för cirka 150 bostäder i den sydöstra delen av Östberga, vid Tussmötevägen.

Bebyggelsen ska placeras uppe på höjden och ansluta till befintlig bebyggelse längs med Tussmötevägen. På höjden finns idag en öppen höjdplatå med utsiktsplats som ska bevaras som målpunkt.

Planens syfte är också att stärka kopplingen till Årstafältet.

Markanvisningar

I november 2020 beslutade Exploateringsnämnden om markanvisning till Bonava Sverige Sverige AB. Bostäderna avses upplåtas både som hyresrätter och bostadsrätter.

En del av programmet för Östberga

Planområdet ingår i det större utvecklingsprogrammet för Östberga. Syftet med programmet är att utveckla Östberga till en trygg och attraktiv stadsdel som är väl sammanlänkad med kringliggande stadsdelar.

Genomförd dialog

I maj 2022 genomfördes så kallad tidig dialog för projektet. Vi anordnade promenader med boende och förskola för att få veta mer om era tankar, erfarenheter och idéer kring områdets framtid. Nu kan du läsa en sammanfattning av promenaderna. Resultatet tas med i det fortsatta arbetet.

Sammanfattning av tidig dialog

Tidplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att påbörja detaljplanearbete: December 2020
  • Samråd om detaljplan: Preliminärt 31 Oktober - 11 december 2023
  • Granskning: Hösten 2024
  • Antagande: Vintern 2024/2025

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Läs mer om Östberga

Kontakt

Pitchayan Buachoom

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Chris Goodall

Projektledare, exploateringskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad