Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Genomfört

180 lägenheter och en förskola i Stureby

Stureby

I kvarteret Tjärtunnan i Stureby har det byggts 184 lägenheter och en förskola i bottenvåningen söder om Tussmötevägen.

Projektfakta

Korsningen Tussmötevägen/Huddingevägen i Stureby

Området ligger i Stureby i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde. Planområdet är cirka 2,2 hektar stort och består av olika typer av park- och naturmark och en bullervall bevuxen med blandskog och gräsmark samt ett markupplag. Äldre tallar och ekar finns i norra delen av planområdet. Några av dessa har sparats, på kvartersmarken, mellan byggnaderna.

Marken ägs av Stockholms stad förutom kvarteret Stämplaren 4 som är privatägd.

De allmänna gatorna har i huvudsak behållits i sin nuvarande utformning. Befintlig gång- och cykelbana har flyttats och breddats från 3,5 meter till 5 meter. Utfarten från Östrandsvägen mot Tussmötevägen har utformats med en upphöjd genomgående gångbana över Östrandsvägen. 

Tidplan

  • Stadsbyggnadsnämnden beslutade att låta stadsbyggnadskontoret att påbörja planeringen av området 9 december, 2010.
  • Planbeskrivningen beslutades i Stadsbyggnadsnämnden 26 mars, 2013.
  • Planen vann Laga kraft 23 juni, 2014.
  • Första inflyttningen gjordes under 2017
  • Inflyttningen blev klar under 2018

Byggaktör

JM fastighetsutveckling läs mer på JM:s webbplats

Nyheter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tyck till om trafik- och utemiljö

Det här projektet är genomfört och därmed avslutat. Om du vill felanmäla, har en fråga eller en synpunkt om platsen, använd stadens e-tjänst.

Tyck till om trafik- och utemiljö

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad